Sunday, August 16, 2009

en liten korrigering...

...til forrige post. Mulig jeg ikke hørte godt nok etter hva sjåføren sa, men jeg fant omsider nyhetssaken om de franske turistene som ble angrepet av bjørn i Valea Cerbului. De viser seg at de hadde blitt angrepet i teltet sitt torsdag kveld, men klart å rømme unna til et skogholt, hvor de så ble funnet av en forbipassernde. De ligger for øyeblikket hardt skadet på sykehuset i Ploiesti.

Valea Cerbului er heller ikke helt nøyakyig samme sted som jeg var, den dalen jeg feilaktig kalte Caramain, som faktisk heter Valea Jepilor (som betyr furudalen).

En større mengde bilder er nå også tilgjengelig her.

No comments:

Post a Comment