Sunday, March 7, 2010

Kjært barn har mange navn

...men er dette et av dem?


Bistro, gatekjøkken, snackbar, kiosk, kro, café... hva er forskjellen?

Ordboken har følgende å si om saken:

kafé m1 (gj fr fra arab, sm o s kaffe) lite, enkelt serveringssted gå på k-

kafete'ria m1 (gj eng. fra sp 'kaffesalg(sdisk)') kafé med selvbetjening

snackbar (utt snakk- el. snækk-; av eng. snack 'matbit' og I bar) spisested der det serveres småretter, leskedrikker o l (over disk)

Tides kafeteria ombord M/F Bømlo må være en slags hybrid mellom kafé, kafeteria og snackbar. Enkelt er det definitivt, selvbetjent avis og brus, samt småretter som tørt rundstykke og tørr lefse. Å omtale det som Tides kafe er nok ellers en alvorlig anakronisme, for der nede har både tiden og pølsene stått stille siden HSD var Bjørnefjordens eneveldige konge.

Det eneste man med stor sikkerhet ikke kan kalle det, er kiosk - ordets opprinnelse tatt i betraktning:

kiosk m1 (fra tyrkisk 'lysthus', opph persisk) mindre (ofte frittliggende) utsalgssted for frukt, sjokolade, leskedrikker, lesestoff o l

- for noe mindre lystig kan jeg ikke tenke meg.

http://open.spotify.com/track/0qxZywX8tIdULuVxWfstpJ

No comments:

Post a Comment