Saturday, February 12, 2011

japan, the cutting edge

det er lett for å bli litt inspirert når man ser sånt:

http://yowayowacamera.com/
http://open.spotify.com/track/3JwXs9LYsblJmHiYOG463y

No comments:

Post a Comment